Recyklace plastů

Odkoupíme plastové odpady a suroviny (drtě, regranuláty) pro další využití. Pracujeme s následujícími druhy materiálů a jejich směsí:

  • PP
  • PA
  • PE
  • ABS
  • PC
  • PVC
  • Ostatní polymery

Poradenství v ekologii

Pomůžeme Vám s legislativou v oblasti odpadového hospodářství, nakládání s vodami, problematikou v ovzduší a chemickými látkami. Dále nabízíme certifikovaný odběr vzorků a analytické vyhodnocení odpadů ale i výrobků dle ČSN a platné legislativy ČR. Též provádíme zkoušky těsností jímek a nádrží odborně způsobilou osobou.   Nakládání s odpady

Vždy se snažíme v odpadu nejprve vidět surovinu, ale pokud to jinak nejde, umíme vyřešit otázku "kam s ním?".